BACK

José Manuel

Final Boss

1953 | Barcelona | Economista

A la Xina, país multimil·lenari per excel·lència, els “sèniors” participen a les reunions de forma prudent: no donen la seva opinió fins al final. Ells tenen la última paraula. Són el “final boss” i actuen així i tots els contertulians ho saben. El meu paper a Houser & Houser s’assembla molt. Els joves – perquè en aquesta empresa tots, excepte jo mateix, són joves i dels bons – em cedeixen el protagonisme, més per respecte a les canes que pel meu coneixement del món 2.0. Però en les decisions importants, tinc la última paraula. Per exemple, al escollir el menú de Nadal.